Blijf in uw kot...ook voor de algemene vergadering van vennootschappen

Iedere Belgische vennootschap is verplicht om minstens éénmaal per jaar een Algemene Vergadering bijeen te roepen en o.a. de jaarrekening goed te keuren.  Wie deze vergadering bijeen moet roepen, kan daar dus niet onderuit.  Maar hoe nu met Corona waarbij er een samenscholingsverbod geldt?

Een stemming op afstand behoorde al tot de mogelijkheden, maar dan moesten de statuten er wel  in voorzien... Wat als dit op heden niet het geval is in uw vennootschap?

Geen paniek: de regering heeft alvast een passend antwoord trachten te voorzien met het KB 4 van 09/04/2020.
Thans kan u gebruik maken van het flexibele regime voor alle vennootschappen waarbij er een versoepeling wordt voorzien voor de organisatie van de (bijzondere) algemene vergadering.
Zo wordt er vooreerst voorzien in een uitstelmogelijkheid zodat men de AV's ook nog kan organiseren na 30/06 (de normale einddatum voor vennootschappen met een boekjaar eindigend op 31/12)
Een andere optie is de vergadering (fysiek) te laten doorgaan mits respectering van de social distancing, maar waarbij het bestuursorgaan de bevoegdheid krijgt om de leden op afstand te laten stemmen en/of per volmacht en de vergadering evt. te houden bv. via telcon of videocon. 

De versoepeling geldt tot het einde van de coronamaatregelen (op dit moment 3 mei).

Om op deze manier (bijzondere) algemene vergaderingen te laten uitstellen dan wel toch te laten doorgaan, zijn er wel een (heel) aantal aandachtspunten m.b.t. de oproeping en de formaliteiten.

Heeft u hulp nodig met het organiseren dan wel uitstellen van uw (bijzondere) algemene vergadering in deze Corona tijden, aarzel dan niet om ons te contacteren: 014 41 88 22 / contact@ferrulex.be !