De innovatieaftrek (in de juristenpool van VOKA kempen)

29/03/2017

Met de Wet tot invoering van een aftrek voor innovatie-inkomsten (B.S. 20/02/2017) is de “innovatieaftrek” eindelijk een feit. Met de nieuwe regeling zijn niet alleen de pijnpunten van de octrooiaftrek weggewerkt, maar zijn ook op doordachte wijze extra opportuniteiten benut.

Daarmee is een belangrijke nieuwe stap gezet om België internationaal op de kaart te zetten als fiscaal-vriendelijke vestigingsplaats voor O&O-activiteiten.

In 2007 werd de Belgische octrooiaftrek ingevoerd om Onderzoek & Ontwikkeling fiscaal aan te moedigen. 80% van de bruto-inkomsten uit octrooien werd fiscaal vrijgesteld, met een effectieve belastingdruk van maximaal 6,8% tot gevolg.

Het succes werd evenwel geremd doordat de innovatie zich diende te vertalen in octrooien, terwijl sommige sectoren die niet gebruiken (bv. softwareontwikkeling) en ook de lange goedkeuringsprocedure een struikelblok bleek.

De octrooiaftrek doorstond (net als 15 fiscale gunstregimes uit andere landen) bovendien niet de toets van het BEPS-actieplan van de OESO, werd vervolgens afgeschaft met ingang van 01/07/2016 en nu voor inkomsten vanaf die datum vervangen door de innovatieaftrek.

Een aantal (!) belangrijke krachtlijnen van de nieuwe regeling:

  • vrijstellingspercentage van 80% naar 85% (belastingdruk maximaal 5,1%)
  • beperkt tot de netto-inkomsten (enkel rechtstreekse ontwikkelingskosten worden aanvaard)
  • in verhouding tot daadwerkelijke economische aanwezigheid van de onderneming (de “Nexus-breuk”)
  • toepassingsgebied uitgebreid tot kwekersrechten, software, weesgeneesmiddelen (ernstige zeldzame aandoeningen) én interne ontwikkelingen (productie, dienstverlening, …)
  • al vanaf aanvraag van bv. het patent (i.p.v. vanaf de toekenning)
  • ook op meerwaarden en/of schadevergoedingen voor inbreuken
  • fiscaal neutraal bij fusies en splitsingen
  • onbeperkte overdracht van overschotten naar volgende aanslagjaren


Vennootschappen (of vaste inrichtingen) die al de octrooiaftrek toepasten, kunnen tot uiterlijk 30/06/2021 kiezen tussen de oude en nieuwe regeling. De keuzeoptie is bindend en onherroepelijk, zodat de keuze weloverwogen moet worden gemaakt in functie van de regeling die in de praktijk het voordeligst uitvalt.

De innovatieaftrek is slechts één van de instrumenten in het creëren van fiscale terugverdieneffecten en het optimaliseren van verloning van werknemers en zaakvoerders. Een bewuste timing, professioneel advies en een proactieve fiscale strategie rond intellectuele eigendom is een absolute must voor ondernemingen die met innovatie bezig zijn.

Ferrulex Advocaten werd uitgenodigd om met ingang van 01/01/2017 toe te treden tot de Juristenpool van VOKA Kempen. De eerste bijdrage van het kantoor vindt u in het maartnummer van Kempen Ondernemers.

VOKA Kempen Ondernemers - maart 2017
Bestand downloaden