Elektronisch faillissementsdossier van start!

02/04/2017

Vanaf 1 april 2017 is RegSol, het Centraal Register voor Solvabiliteit van start gegaan.

Alle schuldeisers (met uitzondering van buitenlandse rechtspersonen of particulieren zonder advocaat) moeten voortaan verplicht en digitaal hun aangiftes van schuldvordering indienen en moeten daarvoor een retributie betalen.

De  curatoren beheren voortaan  de faillissementsdossiers samen  met  de  griffiers en al wie betrokken is bij het faillissement kan vanaf nu op elektronische wijze de belangrijkste documenten van een faillissementsdossier opstellen, ondertekenen en uitwisselen. De aanzienlijke "analoge" en relatief trage papierstroom die vroeger gepaard ging met een faillissement, wordt zo vervangen door een snel en performant digitaal alternatief.

Let op: voor faillissementen waar het vonnis van faillissement dateert van voor 01/04/2017, moeten de schuldvorderingen nog worden ingediend zoals vroeger (door neerlegging van de aangifte op de griffie van de Rechtbank van Koophandel waar het faillissement werd uitgesproken).

Verdere info en instructies: https://www.regsol.be