Tarief opdeciemen (opnieuw) verhoogd

09/02/2017

Bij een veroordeling door een strafgerecht (politierechtbank, correctionele rechtbank, ...) tot betaling van een geldboete, wordt het bedrag van de boete dat in de wet staat ingeschreven, steeds vermeerderd met opdeciemen. Deze regeling werd ingevoerd om de bedragen van de geldboetes actueel te houden, zonder iedere keer de wet zelf te moeten aanpassen.

Nadat ingevolge een verhoging van de opdeciemen begin 2016 de geldboetes vermenigvuldigd moesten worden met factor 6, is nu een nieuwe verhoging doorgevoerd.

​Voor feite​n na 1 januari 2017 worden geldboetes waartoe u wordt veroordeeld vermenigvuldigd met factor 8.
Zo zal een boete van 100 euro (met de vroegere opdeciemen gebracht op 100 euro x 6 = 600 euro) door de verhoging van de opdeciemen stijgen naar 800 euro (100 euro x 8).

Voor het bepalen van het tarief van de opdeciemen wordt steeds de datum van de feiten weerhouden. Voor feiten die vóór 1 januari 2017 gepleegd werden, maar die pas na 1 januari 2017 door de rechtbank worden behandeld, worden de geldboetes nog steeds met factor 6 vermenigvuldigd.