Tarieven

Het is doorgaans onmogelijk in te schatten hoeveel een opdracht, tussenkomst, advies of procedure u precies zal kosten. Dit hangt immers ook af van elementen die noch uzelf, noch uw behandelende advocaat in de hand hebben.

Zo hebben onder meer het verweer van de tegenpartij, de obstakels bij verder onderzoek van het dossier, de verwikkelingen tijdens een procedure, de aard en de techniciteit van een dossier,... invloed op de duur van een procedure, het aantal gepresteerde uren en het daarvoor gehanteerde tarief.

Mogelijks kan u een beroep doen op een verzekering rechtsbijstand, in welk geval de kosten en erelonen in beginsel ten laste zijn van deze verzekeraar. Breng daarom naargelang van de aard van het dossier (op de eerste consultatie) een kopie van het toepasselijke verzekeringscontract mee.

Ons kantoor staat voor een transparante afwikkeling van het financiële aspect van uw dossier.

Een korte omschrijving van onze werkwijze en een opsomming van de meest voorkomende kosten en de mogelijkheden inzake de begroting van erelonen bij ons kantoor vindt u in onderstaand bestand.

Let op: met ingang van 01/01/2014 zijn onze diensten onderworpen aan BTW (tarief 21%).